Espresse Publishing
Omdat uw project een goed verhaal verdient

Uw project verdient een goed verhaal. Een verhaal dat duidelijk maakt waar het om gaat. Waarom dit project nuttig en nodig is. Een verhaal dat overtuigt en daarmee een stevige basis biedt voor het projectbesluit. Een verhaal waarin alle schakels in de betooglijn sterk genoeg zijn. Omdat zwakke schakels zijn onderkend en is gedaan wat nodig is om het verhaal op deze punten te versterken. Dat kan Espresse voor u doen.

Espresse biedt u een...
• flexibele, klantgerichte aanpak: maatwerk
• toegevoegde waarde voor uw projectteam
• klankbordfunctie voor projectleider
• goede presentatie van uw project
• heldere werkwijze
• plezierige samenwerking

Een verhaal van espresse...
• heeft een heldere betooglijn
• is navolgbaar en evenwichtig
• maakt duidelijk waar het om gaat
• groeit met uw project mee
• wil overtuigen en draagvlak creλren
• is toegankelijk en leesbaar

De kracht van espresse is...
• de brede ervaring met ruimtelijke projecten
• inhoud, tekst, vormgeving en productie in ιιn hand
• actief meedenken en inhoudelijke feedback
• overzicht in complexe projecten
• gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen
• kennis van ruimtelijke besluitvormingsprocedures

ACTUEEL

Kerend Tij
Aan de inzending "Kerend Tij" van DHV, EZ Stedebouw en Espresse is de eerste prijs toegekend van de Eo Wijers prijsvraag 2008-2009. Nadere informatie over de inzending vindt u op de website www.kerendtij.nl.

Uit het juryrapport: "Kerend Tij laat zien dat het complexe logistieke netwerk van de regio volop kansen biedt, en stelt de toevoeging voor van verschillende interessante woon- en werkmilieus (...)."


© 2004 - 2009 Espresse Publishing. Niets van deze website mag worden overgenomen zonder toestemming van Espresse Publishing.
Site-ontwerp: Ticketlab