Gemeente Amsterdam

1999
Dienst Amsterdam Beheer

Beleidsplan Bruggen Amsterdamse Bos
Opstellen beleidsplan ten behoeve van de renovatie van de vele, overwegend houten, monumentale bruggen in het Amsterdamse Bos. Het beleidsplan omvat een voorstel voor de gefaseerde aanpak van de renovatie/herstel van deze bruggen.

product(en):
Concept Beleidsplan Bruggen

2004
Dienst Economische Zaken / Stadsdeel Bos en Lommer

Economisch Programma 2015
In een gecombineerde opdracht van het stadsdeel Bos en Lommer en de Economische Zaken Amsterdam zijn de in de Kadernota Economisch Beleid door het stadsdeel vastgelegde doelstellingen uitgewerkt in een ruimtelijk-economisch programma. Dit programma is gericht op het versterken van de sociaal-economische structuur, het verbeteren van het ondernemersklimaat en het bevorderen van de lokale werkgelegenheid. Het stadsdeel wil inspelen op ontwikkelingen en trends in de markt, nieuwe kansen creren n deze uitbuiten. Het stadsdeel wil ruimte geven aan de initiatieven van de huidige en nieuwe ondernemers van Bos en Lommer. De kansen voor Bos en Lommer zijn vertaald in een reeks concrete acties en projecten die in de periode tot 2015 kunnen worden uitgevoerd. Het rapport bestaat uit twee delen, het programma en een projectenboek. Het rapport is de economische pijler van de door het stadsdeel op te stellen Toekomstvisie 2015.