Stadsdeel Amsterdam-Noord

2001
Stadsdeel Amsterdam Noord

Organisatieonderzoek Bouwen en Wonen
Redactie, vormgeving en productie van het Organisatieonderzoek sector Wonen en Werken, inclusief voorstel tot het oprichten van het Bureau Panorama Noord.

product(en):
Organisatievoorstel Sector Wonen en Werken

2002
Stadsdeel Amsterdam Noord

Panorama Noord
Tekst van de brochure Projectorganisatie Panorama Noord.

product(en):
Tekst van de brochure Panorama Noord