Stadsdeel Amsterdam-Zuid

2001
Stadsdeel Amsterdam Zuid

Projectteam Renovatie Vondelpark
Schrijven van een voorstel voor de renovatie van het Vondelpark: "Naar een duurzaam beheer van een levend Rijksmonument".

product(en):
Tekst van het renovatieplan