BGSV bureau voor stedebouw

2007/2008
Training Rapporteren
Op verzoek van de stedebouwkundige bureaus Enno Zuidema Stedebouw en BGSV Bureau voor Stedebouw heeft Espresse een training rapporteren gegeven aan acht medewerkers. De training is opgebouwd uit drie dagdelen waarin is ingegaan op het belang van een goed verhaal, de betooglijn en structuur van het verhaal. Ook werd een voorstel gedaan voor de werkwijze bij het opstellen van rapportages in stedebouwkundige opdrachten. In de training is tenslotte een methode aangereikt om overzicht te krijgen en te behouden in deze vaak complexe opgaven.


2007/2008
Masterplan Kennispark Twente
In opdracht van de projectgroep gebiedsontwikkeling Kennispark Twente heeft BGSV Bureau voor Stedebouw het Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente opgesteld. In het Masterplan wordt aangegeven hoe de campus van de Universiteit Twente en het Business and Science Park duurzaam met elkaar kunnen worden verbonden tot één Kennispark Twente. In het Masterplan wordt daartoe onder meer voorgesteld het bestaande viaduct in de Hengelosestraat af te breken en deze verbindingsweg tussen Hengelo en Enschede op maaiveld als Hengeloselaan nieuw vorm te geven. De colleges van de Universiteit Twente en de gemeente Enschede hebben ingestemd met het Masterplan Kennispark. In januari 2009 is het Masterplan door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld.