Directoraat Generaal Goederenvervoer

1998-2002
DGG Betuweroute
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

In opdracht van de projectorganisatie Betuweroute heb ik in de periode 1998 - 2002 de vormgeving en productie van een aantal Voortgangsrapportages verzorgd.