Dimensie Advisering en Management

2002
Dimensie

Beslisdocument Wegenstructuur gemeente Borne
Ondersteuning van de projectleider bij het opstellen en vormgeving van het Bestuurlijk Beslisdocument "Naar een duurzame wegenstructuur voor Borne" en de "Reactienota Zienstwijzen" als onderdeel van de besluitvorming over het ontwerp Structuurplan voor de Gemeente Borne.

product(en):
Rapport "Naar een duurzame wegenstructuur voor Borne"
Reactienota Zienswijzen