Enno Zuidema Stedebouw

2007/2008
Training Rapporteren
Op verzoek van de stedebouwkundige bureaus Enno Zuidema Stedebouw en BGSV Bureau voor Stedebouw heeft Espresse een training rapporteren gegeven aan acht medewerkers. De training is opgebouwd uit drie dagdelen waarin is ingegaan op het belang van een goed verhaal, de betooglijn en structuur van het verhaal. Ook werd een voorstel gedaan voor de werkwijze bij het opstellen van rapportages in stedebouwkundige opdrachten. In de training is tenslotte een methode aangereikt om overzicht te krijgen en te behouden in deze vaak complexe opgaven.


2008
Kerend Tij
Het Advies- en Ingenieursbureau DHV, Enno Zuidema Stedebouw en Espresse Publishing hebben deelgenomen aan de Eo Wijers Prijsvraagronde 2008. Deze had als thema "Buiten in de Randstad". De inzending "Kerend Tij" is daarbij door de vakjury met de eerste prijs bekroond. In Kerend Tij wordt een perspectief geschetst voor Deltapoort, het gebied tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Bijzondere aandacht is gegeven aan het uitwerken van de wateropgave voor het Eiland van Dordrecht.