Regio Gooi en Vechtstreek

2005
Regiokaart 2015
Het gewest Gooi en Vechtstreek wilde het door de regio vastgestelde ruimtelijk beleid aan de verschillende overlegpartners in haar omgeving helder presenteren. De voor de periode tot 2015 gemaakte keuzes ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie, recreatie en toerisme, wonen, werken en verkeer zijn daartoe in één kaart vastgelegd. Daarbij is intensief samengewerkt met het stedebouwkundig bureau BGSV. De Regiokaart 2015 is gepresenteerd in een brochure waarin ook een toelichting is opgenomen op de verschillende beleidsthema's. De Regiokaart 2015 is ook op posterformaat gedrukt en is ook op het internet gepubliceerd in de vorm van een interactieve kaart.

Link naar de Interactieve Regiokaart:
http://www.regiokaartgooienvecht.nl