Gemeente Haarlemmermeer

2008
Brochure Westflank Haarlemmermeer
Langs de westelijke rand van de gemeente Haarlemmermeer wordt gewerkt aan de realisatie van een bijzonder woonlandschap binnen de metropoolregio Amsterdam. Het project is onderdeel van het programma Randstad Urgent. In dit project werkt de gemeente Haarlemmermeer samen met de provincie Noord-Holland, de ministeries VROM en LNV en het Hoogheemraadschap van Rijnland. In een brochure worden zowel betrokkenen als belangstellenden ge´nformeerd over de doelstellingen en ambities van dit project. Espresse schreef de tekst en was betrokken bij de samenstelling van de door Member Since vormgegeven brochure.