Gemeente Harlingen

2007
Traverse A31 Harlingen
In opdracht van de gemeente Harlingen, de woningcorporatie "De Bouwvereniging Harlingen" en Noppert Heerenveen Projectontwikkeling is een rapport opgesteld voor een integrale gebiedsontwikkeling en de inpassing van de N31 die de bebouwde kom van Harlingen doorsnijdt. Het rapport geeft aan hoe het koppelen van de herontwikkeling van twee binnenstedelijke locaties met de verdubbeling van het aantal rijbanen van de stadstraverse bijdragen kan aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Het rapport diende als onderlegger voor de (succesvolle) aanvraag van een bijdrage uit de met de noordelijke provincies afgesproken compensatie voor het laten vervallen van de Zuiderzeelijn. De realisatie van het project is nu in voorbereiding. Espresse tekende voor de tekst en vormgeving van de rapportage.