Projectbureau IJburg

2008
Samenvatting MER IJburg 2e fase
Opstellen en vormgeven van de samenvatting van de milieueffectrapportage IJburg 2e fase. Het hoofdrapport, exclusief bijlagen, telde 450 pagina's. Deze zijn in de samenvatting teruggebracht tot minder dan 40. Om dit mogelijk te maken zijn de in het hoofdrapport beschreven effecten op natuur en milieu samengevat in enkele heldere schema's.

product(en):
Samenvatting MER IJburg 2e fase