Karacter/AMI

2008
De training voorbij
In het Nieuwjaarsboekje van Karacter en AMI-Consultancy wordt ingegaan op de betekenis van het sportproject als leeromgeving. Door uitwisselen van kennis en ervaring tussen de sport, de overheid en het bedrijfsleven ontstaat Door de doelstellingen en trainingsprogramma's van de sport actief te verbinden met de kennis en ervaring van overheid en bedrijfsleven ontstaat een nieuwe en bijzondere out-of-the-box leeromgeving. Deze leeromgeving gaat in effectiviteit de gebruikelijke bedrijfstraining voorbij. Een sportproject is in de aanpak van Karacter een uitdagend en inspirerend speelveld voor het ontwikkelen van talent. Het is leren, maar dan anders. Espresse verzorgde de eindredactie, de vormgeving en de opmaak van deze publicatie.