Gemeente Lansingerland

2007
Gebiedsvisie station Bleizo
Voor de omgeving van het toekomstige Stedenbaanstation Bleizo (Bleiswijk-Zoetermeer) is in opdracht van de colleges van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer in korte tijd een samenhangende Gebiedsvisie opgesteld. Voor de uitvoering van deze opdracht is een projectteam ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van beide gemeenten en externe deskundigen. Espresse tekende voor de betooglijn en de tekst van de door BGSV opgestelde eindrapportage van het projectteam, Landschap als Podium.


2008
Gespreksnotitie Toekomstvisie 2040
De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Lansingerland ligt tot 2020 in hoofdlijnen vast in diverse overeenkomsten en in binnen de regio gemaakte afspraken. Het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente, waarin Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel-Rodenrijs zijn opgegaan, wilde een perspectief op de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente in de periode tot 2040. De Gespreksnotitie is opgesteld om binnen de gemeente de discussie te kunnen voeren over de keuzes die daarbij aan de orde zijn. De opbouw, tekst en de redactie van de door Mijs vormgegeven Gespreksnotitie is door Espresse verzorgd.