Gemeente Leiden

2003
Dienst Bouwen en Wonen

Werkwijze Projecten
In opdracht van de Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente Leiden heb ik een voorstel gedaan voor een werkwijze in de beleidsfase bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke projecten. De notitie beschrijft een eenduidige werkwijze bij de uitvoering van deze en andere gemeentelijke projecten. Een eenduidige en gestructureerde werkwijze die het werkproces beter beheersbaar en voor alle betrokkenen meer voorspelbaar maakt. De notitie richt zich op de werkwijze in de eerste fase van een project, de Beleidsfase. Een project doorloopt de Beleidsfase in zeven stappen, waarbij voor iedere volgende stap een integrale sturing op inhoud en proces mogelijk is.