Gemeente Loon op Zand

2008
Uitwerking Bidbook Bruisend Dorpshart Kaatsheuvel
In opdracht van de gemeente Loon op Zand is een nadere uitwerking gemaakt van een in 2007 vastgesteld rapport. Het Bruisend Dorpshart is een belangrijk project binnen gemeente Loon op Zand. Het gaat in dit plan om een herontwikkeling van de markt, het hart van Kaatsheuvel, en de directe omgeving daarvan. Onderdeel van het plan is de voorgenomen renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van hat gemeentekantoor. De Uitwerking Bidbook en de onderliggende rapporten zijn begin januari 2009 door het college vastgesteld. Op basis van het Bidbook heeft het project inmiddels de aanbestedingsprocedure doorlopen. Espresse heeft de tekst en vormgeving verzorgd van het hoofdrapport en was verantwoordelijk voor de eindredactie en vormgeving van de bij het Bidbook behorende rapporten over de verschillende deelprojecten van het Bruisend Dorpshart.