Projectmanagementbureau Gemeente Amsterdam

1999-2000
Projectmanagementbureau

Projectteam Nieuwendam-Noord
Opstellen concept Plan van Aanpak Nieuwendam-Noord. Verantwoordelijk voor het schrijven en de redactie van teksten en illustraties voor het Plan van Aanpak. Verantwoordelijk voor de vormgeving en productie van de projectnota.

product(en):
Concept Plan van Aanpak Nieuwendam-Noord

2000
Projectmanagementbureau

Projectteam Nieuwendam-Noord
Opstellen van deel II van het Plan van Aanpak Nieuwendam-Noord: Aanvullend Onderzoek. Eindredactie, vormgeving en productie.

product(en):
Deel II, Aanvullend Onderzoek PvA Nieuwendam-Noord