Provinciale Waterstaat Zeeland

1988-1990
Provinciale Waterstaat Zeeland

TracÚnota/MER Westerschelde Oeververbinding
Interne projectleiding voor het opstellen van de gecombineerde tracÚnota en milieu-effectrapportage voor de Westerschelde Oeververbinding. Verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding van het interne besluitvormingsproces over dit project binnen Provinciale Waterstaat. Eindredactie en vormgeving van het eindrapport.

product(en):
TracÚnota/MER Westerschelde Oeververbinding