Rijksluchtvaartdienst

1993-1994
Rijksluchtvaartdienst
Ministerie Verkeer en Waterstaat


Projectteam PKB Schiphol en Omgeving
Lid van het interdepartementale projectteam verantwoordelijk voor het tot stand komen van deel 3 van de Planologische Kernbeslissing en de daarbij behorende Nota van Toelichting. Als schrijver/redacteur verantwoordelijk voor het behouden van de samenhang en de leesbaarheid van de tekst van de PKB en NvT.

product(en):
PKB Schiphol en Omgeving: Deel 3: Kabinetsstandpunt

1995
Rijksluchtvaartdienst
Ministerie Verkeer en Waterstaat


Projectteam PKB Schiphol en Omgeving
Lid van het Kernteam van de projectorganisatie verantwoordelijk voor de voorbereiding van de discussie met de Tweede en Eerste Kamer en de beantwoording van vragen over de ontwerp PKB Schiphol en Omgeving.

product(en):
PKB Schiphol en Omgeving: Deel 4: Regeringsbeslissing

1997-1998
Rijksluchtvaartdienst
Ministerie Verkeer en Waterstaat


Vormgeving en productie van de Voortgangsrapportage PKB Schiphol 1996.

product(en):
Voortgangsrapportage 1996
Voortgangsrapportage 1997