Rijksplanologische dienst

1991-1993
Rijksplanologische Dienst
Ministerie VROM


Projectteam PKB Schiphol en Omgeving
Lid van het binnen de Rijksplanologische Dienst ingestelde kernteam, lid van het interdepartementale projectteam PKB Schiphol. Lid van de werkgroep bevoegd gezag IMER. Vertegenwoordiger van de RPD in wergroep Ruimtelijke Kwaliteit als onderdeel van de milieu-effectrapportage. In deze opdracht verantwoordelijk voor het schrijven en redigeren van de tekst van deel 1 de PKB en de bijbehorende Nota van Toelichting. Verantwoordelijk voor de (eind)redactie en productie van de PKB en de Nota van Toelichting.

product(en):
Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving, deel 1: Beleidsvoornemen